THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 02/3/, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động các hội đồng tư vấn: Dân chủ, pháp luật, Dân tộc-Tôn giáo và Văn hóa- xã hội. Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực dự và chủ trì Hội nghị

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo đó, Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm: Hội đồng tư vấn Dân chủ – pháp luật; Văn hóa- Xã hội và Dân tộc – Tôn giáo, có 27 thành viên. Hàng năm, các Hội đồng tư vấn đều tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng theo từng lĩnh vực và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban Chủ nhiệm các Hội đồng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên theo yêu cầu công việc và khả năng chuyên môn hoặc phân công thành các nhóm tư vấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực, nội dung. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm hoặc thực hiện các việc được đặt hàng. Chế độ làm việc của các Hội đồng theo phương thức tự nghiên cứu hoặc thông qua các hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế; giải quyết các vấn đề khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn đã chủ động phối hợp cùng các Ban chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch đề ra, tham gia tư vấn và đóng góp nhiều ý kiến cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện có hiệu quả chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động; tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội và các công tác khác khi có đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.  Phối hợp thực hiện có hiệu quả công táp dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Ban Chủ nhiệm quan tâm thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn, phân công nhiệm vụ hợp lý cho các thành viên. Các thành viên hội đồng tư vấn có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu và đóng góp ý kiến về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực dân chủ, pháp luật, văn hóa – xã hội và dân tộc tôn giáo; góp ý có hiệu quả các dự thảo văn bản của MTTQ và các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Tống văn Nhịn ghi nhận và biểu dương sự nhiệt huyết, tích cực của thành viên các Hội đồng tư vấn theo lĩnh vực hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thời gian tới, ông Nhịn kiến nghị: Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng hoạt động cả nhiệm kỳ 2019-2024, các Hội đồng quan tâm kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đối với Hội đồng Dân tộc, Tôn giáo quan tâm tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về các vấn đề có liên quan đến hoạt động dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đối với Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật cần quan tâm ghi nhận, tổng hợp, đề xuất các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để góp ý với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào các Dự thảo Nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố. Tư vấn pháp luật cho người dân vào sáng ngày thứ sáu hàng tuần. Về hoạt động Hội đồng tư vấn Văn hóa – xã hội quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố  và  phong trào thi đua  “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế./.

Nguyễn Văn Mun