THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ triển khai nhiệm vụ 2017 và kiện toàn công tác tổ chức

Sáng ngày 27/4/2017, Hội đồng tư vấn Dân chủ – pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 và kiện toàn công tác tổ chức. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự và chủ trị Hội nghị.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị.

          Theo ông Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật trong thời gian qua Hội đồng đã tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố góp ý các dự thảo Dự  án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, như: Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật quản lý tài sản công; Quyết định khung giá chung về quản lý vận hành nhà ở chung cư của UBND thành phố Cần Thơ; Quy chế phối hợp triển khai dự án “công dân giám sát quản trị đất đai ở Việt Nam”; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác Ngoại giao văn hoá tại thành phố Cần Thơ năm 2016; Quyết định ban hành quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Cần Thơ năm 2016; Thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bia tưởng niệm di tích chiến thắng Ông Đưa. Tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với UBND, đoàn thể các cấp thành phố tổ chức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Tham gia cùng Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát về việc nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2016 tại UBND xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ; UBND huyện Cờ Đỏ, UBND phường Ba Láng, quận Cái Răng và UBND quận Cái Răng. Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật đã tham gia tư vấn tại cơ quan 01 lượt công dân và giới thiệu Đoàn Luật sư thành phố hỗ trợ tư vấn 02 trường hợp. Năm 2017, Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật tiếp tục tham mưu, tư vấn cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, đề xuất những ý kiến góp ý vào các dự án luật, các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, các nội dung về dân chủ, pháp luật, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Tham gia đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ những giải pháp liên quan đến công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tư vấn chính sách pháp luật cho người dân về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng (vào sáng ngày thứ sáu hàng tuần). Tổ chức hướng dẫn Nhân dân khởi kiện đúng Pháp luật. Tham gia các hoạt động của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Hội đồng xem và điều chỉnh, bổ xung Quy chế hoạt động cho phù hợp yêu cầu thực tế hiện nay; đồng thời ngoài 7 nhiệm vụ trong tâm của năm 2017 Hội đồng cần lưu ý thêm về thực hiện công tác giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở; cần tham mưu Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn 1-2 vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để tổ chức giám sát; Ban Chủ nhiệm cần tăng cường kết nối các thành viên Hội đồng với Ban Chủ nhiệm để thực hiện có hiệu quả từng đầu công việc; duy trì họp Ban Chủ nhiệm 1 tháng/lần và có phân công cụ thể từng thành viên của Hội đồng…

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố công bố Quyết định số 73/QĐ-MTTP-BTT ngày 17/3/2017 về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ông Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố làm Chủ nhiệm Hội đồng; các Phó Chủ nhiệm: Tiến sỹ Phan Trung Hiền, Phó Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ, bà Dương Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố và ông Phạm Khắc Phương, thành viên Đoàn Luật sư thành phố.

Nguyễn Văn Mun