CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Góp ý, phản biện xã hội Nghị quyết của HĐND huyện Phong Điền năm 2022

Ngày 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Đinh Trung Trực – phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023, các đại biểu đã tập trung thảo luận và có 11 ý kiến góp ý liên quan đến vấn đề môi trường; một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu; xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, chương trình mỗi xã “Một sản phẩm”,…

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh… Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật để giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường nước…

Sau khi kết thúc hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý, phản biện bằng văn bản chuyển đến UBND huyện để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp cuối năm 2022).

Kim Thanh