THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ô Môn: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 7/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Phạm Thế Vinh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đến dự.

Quang cảnh Hội nghị.                              

Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của MTTQ quận.

Tại Hội thảo, có 8 ý kiến đóng góp trong các Điều 68, 73, 85… về các dự án treo, quy hoạch, tái định cư, cụ thể như: Nhà nước thu hồi đất không hết diện tích, số diện tích đất còn lại quá nhỏ hoặc hẹp, không đủ điều kiện để sử dụng, không xây dựng được, không tách thửa được, vì vậy, đề nghị việc thu hồi đất nên thu hồi hết phần diện tích thừa; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân chuyển chổ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị, khi cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chỉ ghi tên cá nhân sử dụng đất,…

Theo đó, Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của MTTQ quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Thế Vinh – Phó Bí thư Quận ủy ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận tổng hợp ý kiến báo cáo về thành phố theo quy định.

 

Na Ra