CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Phản biện xã hội dự thảo kế hoạch Phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh quận Thốt Nốt năm 2023

Sáng 15/12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 của UBND quận Thốt Nốt. Ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch TT UBND quận; ông Huỳnh Thanh Nghị Phó Chủ tịch HĐND quận và bà Bùi Thị Hồng Đào, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị.

 

Ông Võ Văn Tân – Phó Bí thư Quận ủy - Phó Chủ tịch TT UBND quận phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến

Sau khi nghe đại diện Văn phòng HĐND - UBND quận báo cáo tóm tắt việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, đặc biệt là việc xây dựng một số chỉ tiêu chính trong Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND quận Thốt Nốt, các đại biểu đã đóng góp 38 ý kiến đối với dự thảo kế hoạch. Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, hình thức của dự thảo báo cáo và đồng tình với kết quả quận đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 đầy đủ, sát thực tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị đánh giá, chỉnh sửa một số số liệu trong báo cáo; làm rõ hơn số liệu đánh giá về tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp, công tác thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tư pháp, trật tự xây dựng,… đề xuất về chế độ đối với đối tượng chính sách; phần đánh giá đầy đủ và cần bổ sung một số biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại năm 2022.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị được ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch TT UBND quận làm rõ, tiếp thu để chỉ đạo ngành chuyên môn làm tốt công tác tham mưu giúp UBND quận hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để trình tại kỳ họp kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Phong