THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Thông Tin Liên Hệ

Thông tin liên hệ Cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG NHÂN

Chức vụ: Chủ tịch

Số điện thoại: 0292 3690 333

Email: trungnhanct@gmail.com

Họ và tên: TỐNG VĂN NHỊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Số điện thoại: 0913 683 964

Email: tvnhin@cantho.gov.vn

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Số điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Số điện thoại: 0918 684 872

Email: hangmttqct@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban DCPL

Số điện thoại: 090 7 464 556

Email: thanhnguyetn74@gmail.com

Họ và tên: TRẦN NGỌC HÀ

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

Số điện thoại: 0917 403 006

Email: ngochamtct@gmail.com

Họ và tên: LÊ NGUYỄN SINH NHỰT

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0909 979 745

Email: sinhnhut1977@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MUN

Chức vụ: Phó Ban DCPL

Số điện thoại: 0931 079 666

Email: nguyenvanmun66ct@gmail.com

Họ và tên: PHẠM THỊ THU HIÊN

Chức vụ: Phó Ban Phong trào

Số điện thoại: 0903 980 004

Email: phamthithuhien1977@gmail.com

Họ và tên: DƯ ĐỨC HIỀN

Chức vụ: Chuyên viên Ban DCPL

Số điện thoại: 0913 185 085

Email: djhien@gmail.com

Họ và tên: VÕ THỊ NGỌC LOAN

Chức vụ: Kế toán

Số điện thoại: 0907 510 528

Email: ngocloantdct1984@gmail.com

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Số điện thoại:

Email: 

Họ và tên: HOÀNG HÀ GIANG

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0983 943 977

Email: 1985hhgiang@gmail.com

Họ và tên: BẠCH THỊ CHÚC XUÂN

Chức vụ: Chuyên viên ban DCPL

Số điện thoại: 0795 830 830

Email: chucxuanmtct@gmail.com

Họ và tên: CHÂU THỊ NGỌC BÍCH

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

Số điện thoại: 0947 521 725

Email: chauthingocbich725@gmail.com

 

Họ và tên: NGÔ TUẤN TÚ

Chức vụ: Chuyên viên ban phong trào

Số điện thoại: 0939960966

Email: ngotuantu@gmail.com

Họ và tên: HÀ TRIỆU DUY

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0943 143 938

Email: hatrieuduy1974@gmail.com