CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 01 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 02 đến ngày 08/01/2023