THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

– Thứ bảy ngày 16/01/2021 :

– Chủ nhật ngày 17/01/2021:

– Thứ hai ngày 18/01/2021:

7g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân hội ý Ban Thường vụ Thành ủy tại VP Thành ủy Cần Thơ.

+ 08g00: Đồng chí Tống Văn Nhịn dự họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng. Điểm tại Ban Tuyên giáo Thành ủy.

+ 14g00: Ban Thường trực, Trưởng, phó các Ban và VP họp giao ban quận, huyện tháng 01 tại phòng họp Ban Thường trực.

+ 14g00: Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Đ/c Nhịn, Nhựt, Mun dự họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.Điểm tại Văn phòng Hội đồng nhân thành phố

– Thứ ba ngày 19/01/2021:

Đ/c Nguyễn Trung Nhân, Đ/c Thúy Hằng, Đ/c Sinh Nhựt: kiểm tra nhà đại đoàn kết tại huyện Thới Lai.

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tham gia cùng Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

+ 14g00: Đồng chí Tống Văn Nhịn dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ.

– Thứ tư ngày 20/01/2021:

+ 7g30: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nguyệt dự Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ Hưu trí điểm tại CBL Hưu trí thành phố.

+ 7g 30: Ban Thường trực, Ban DCPL-TG: làm việc với Báo Cần Thơ về thực hiện chuyên trang đại đoàn kết.

+ 9g00: Ban Thường trực trao đổi với Sở Thông tin và truyền thông về trang Web và phần mềm hồ sơ công việc tại phòng họp Ban Thường trực.

+ 13g30: Ban Thường trực, Ban DCPL-TG: Làm việc với Đài Phát thanh-Truyền hình về chuyên trang đại đoàn kết.

+16g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân dự Hội đồng Xổ số kiến thiết thành phố.

– Thứ năm ngày 21/01/2021:

7g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân hội ý Ban Thường vụ Thành ủy tại VP Thành ủy Cần Thơ.

+ 8g00: Ban Thường trực, Đ/c Nhựt, Mun dự tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hội trường Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Trung Nhân, Đ/c Thúy Hằng, Đ/c Sinh Nhựt: kiểm tra nhà đại đoàn kết tại huyện Vĩnh Thạnh.

– Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tham gia cùng Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại quận Ô Môn.

– Thứ sáu ngày 22/01/2021:

8g00: Ban Thường trực, cán bộ công chức cơ quan dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử tại phòng họp trực tuyến.

14g00: Đ/c Nguyễn Thúy Hằng dự Hội nghị triển khai công tác Du lịch tại Khách sạn Ninh Kiều- Riverside.

14g00: Đ/c Tống Văn Nhịn dự Hội nghị tổng kết công tác Ngân hàng tại Đoàn 30.

– Thứ bảy ngày 23/01/2021:Đ/c Nguyễn Trung Nhân dự Đại hội Đảng Trung ương từ 23/01-02/02/2020