CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 05 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2023