CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 06 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023