CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 07 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2023