CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 08 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 20 đến ngày 26/02/2023