CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 09 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023