CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 10 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023