CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 11 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023