CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 12 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2023