CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 22 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2023

Lịch công tác tuần 22 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2023