CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 37 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 12 đến ngày 16/9/2022