CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 47 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 21 đến ngày 27/11/2022