CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 49 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 5 đến ngày 11/12/2022