THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Tổ chức Đại hội điểm toàn quốc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 19/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-MTTQ-UB về tổ chức Đại hội điểm toàn quốc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đó: Đại hội dự kiến tổ chức 02 ngày (23-24 tháng 4 năm 2024), tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ (Số 68 đường Lê Trọng Tấn, Khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ), với quy mô 600 đại biểu tham dự Đại hội (trong đó có, 250 đại biểu chính thức, khoảng 230 đại biểu khách mời).

Ngoài ra, để công tác tổ chức Đại hội đảm bảo chặt chẽ và đúng quy trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập 03 Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tiểu ban Nội dung và Nhân sự: Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng tiểu ban;

- Tiểu ban Hậu cần, Khánh tiết: Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng tiểu ban;

- Tiểu ban Hoạt động, tuyên truyền: Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng tiểu ban.

Các Tiểu ban tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch số 368/KH-MTTQ-UB về tổ chức Đại hội điểm toàn quốc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Tiểu ban Nội dung và Nhân sự;

Tiểu ban Hoạt động, tuyên truyền.

Thu Hiên