THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!
Hướng dẫn 76/HD-MTTW-BTT, ngày 24/1/2022, về Trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022
76/HD-MTTW-BTT Tải file đính kèm

Hướng dẫn Trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022