THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố giới thiệu

Chiều ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố giới thiệu.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban Ban công tác phía Nam Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Trưởng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thành Đông - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố. Ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố: Ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ông Đinh Trung Trực- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Trình bày Tờ trình dự kiến danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố Cần Thơ giới thiệu, gồm: 15 người ứng cử (ngoài 3 người do Trung ương giới thiệu). Theo đó, về thành phần, đại biểu lãnh đạo chủ chốt của thành phố là 01 người, đại biểu chuyên trách 01 người, đại biểu ngành công an 01 người, đại biểu lĩnh vực khoa học - công nghệ 01 người, đại biểu lĩnh vực giáo dục 01 người, đại biểu lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật 01 người, đại biểu lĩnh vực y tế 02 người, đại biểu tổ chức chính trị - xã hội 01 người, đại biểu lĩnh vực doanh nghiệp 02 người, đại biểu lĩnh vực hợp tác xã 01 người, đại biểu lĩnh vực tư pháp 1 người, đại biểu tự ứng cử 02 người. Về cơ cấu kết hợp, dân tộc 01 người, phụ nữ được giới thiệu 08 người, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 05 người, đại biểu ngoài Đảng 05 người, đại biểu tái cử 01 người.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các quận, huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua biên bản hiệp thương lần thứ hai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp./.

Nguyễn Văn Mun