CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

21/09/2022
Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 15 ...

Chăm lo an sinh xã hội

06/09/2022
Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú, quận Cái Răng phối hợp chặt chẽ các đoàn thể, phân công giúp đỡ, hỗ ...

Chung sức xây dựng khu dân cư

06/09/2022
Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban ...

Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo

24/08/2022
Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo

Đoàn kết giúp người dân vươn lên no ấm

24/08/2022
Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt ...

Nhiều giải pháp giúp người dân vươn lên no ấm

26/07/2022
Nhiều giải pháp giúp người dân vươn lên no ấm

Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

12/07/2022
Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

28/06/2022
Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh