CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện ...

28/08/2023
Trong hai ngày 24-25/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức ...

MTTQ Cần Thơ kiến nghị hàng loạt vấn đề nhằm phát triển thành phố

06/07/2023
Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ...

Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND ...

09/06/2023
Sáng ngày 8/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị phản biện xã hội ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

26/04/2023
Ngày 25/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội ...

Mặt trận Tổ quốc Cần Thơ phản biện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng ...

29/03/2023
Ngày 28/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội ...

Thốt Nốt: Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện năm 2023

28/03/2023
Thực hiện Chương trình số 08/CTr-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban ...

28/12/2022
Sáng ngày 28/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc quán ...

Góp ý phản biện xã hội dự thảo quy định về giá đất

25/12/2022
Ngày 23/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội ...