THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!
Công văn số 4581/MTTW-BTT, ngày 5/10/2022, về việc Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025).