THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022