CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa

Chiều 14/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tham dự và chủ trì hội nghị có bà Trần Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Lưu Tấn Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Quang cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Cloud Meetings nhằm cung cấp các kiến thức quan trọng và cần thiết về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, qua đó nâng cao nhận thức và năng lực tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, chống rác thải nhựa và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các chuyên đề về các nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-MTTQ-STNMT ngày 31/12/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020; Công tác quản lý tổng hợp rác thải - nhằm giảm lượng rác thải phát sinh, tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Một số mô hình phân loại chất thải rắn được giới thiệu tại Hội nghị tập huấn

Tại điểm cầu quận, huyện, các đại biểu đã tham gia phát biểu về những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và ngành tài nguyên môi trường thời gian qua; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong việc vận động, phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

 

                                                  Hà Giang