NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023; nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 9 tháng vừa qua để đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Chiều ngày 05/10/2023, tại Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng năm 2023.

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện dự Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố phối hợp các tổ chức thành viên, các chức sắc, chức việc các tôn giáo đã tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; thường xuyên tuyên truyền Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm của thành phố và đặc biệt tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu KT-XH thành phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua trong các tầng lớp nhân dân., tổ chức được 17.480 cuộc, với trên 846.330 lượt người dự.

Tính đến 30/9/2023, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp thành phố vận động được trên 13, 631 tỷ đồng (trong đó, thành phố vận động được 9,011 tỷ đồng), từ nguồn quỹ này, Mặt trận các cấp thành phố đã triển khai xây dựng được 554 căn nhà Đại đoàn kết, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức giám sát gần 300 cuộc theo các nội dung kế hoạch đề ra, tổ chức được 26 hội nghị góp ý, phản biện các Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cùng cấp, có trên 500 lượt đại biểu tham dự, với 210 ý kiến…

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết luận và định hướng công tác trong thời gian tới

Sau khi nghe các đơn vị và Ban chuyên môn thảo luận các nội dung, ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết luận và định hướng công tác trong thời gian tới cụ thể như: đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện  đặc biệt quan tâm công tác phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân, nâng cao vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền, vận động, phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra; chuẩn bị cơ bản các nội dung về công tác Đại hội đại biểu MTTQ các cấp thành phố nhk 2024-2029, tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tập trung triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

Thu Hiên