THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

BÍ THƯ THÀNH ỦY CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY NĂM 2024

Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, sáng ngày 12/4/2024, Ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, các Sở, ban ngành thành phố đến thăm và chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, các điểm chùa Khmer trên địa bàn thành phố, thăm các vị Hoà Thượng, Thượng  tọa và 03 vị nguyên lãnh đạo Tây Nam bộ là người dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer, ý thức tự thân phấn đấu vươn lên của bà con, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố chúng ta. Đồng thời nhân kết thúc năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới, với niềm tin về tương lai phát triển trong đời sống gia đình, xã hội... của bà con người dân tộc Khmer trong thành phố. Bí thư Thành uỷ biểu dương tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị Achar, Ban Quản trị chùa và các cán bộ, gia đình chính sách và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong thành phố trong năm qua và tin tưởng rằng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, với những kết quả và bài học đã đạt được trong năm qua, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí và tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc trong thành phố chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội,tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Nhân dịp năm mới Bí thư Thành uỷ chúc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và kính chúc toàn thể bà con người dân tộc Khmer trong thành phố một năm mới tốt đẹp, hạnh phúc, an khang, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống  và hưởng một Tết Chôl Chnăm Thmây “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Thanh Nguyệt