CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Bình Thủy: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tín đồ tôn giáo

Sáng 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy phối hợp Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh quận Bình Thủy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho 68 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận Bình Thủy.

Đây là hoạt động thường niên của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận trong việc đấu tranh chống lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam, về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; một số nội dung cơ bản trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…

Quang cảnh lớp tập huấn

Đồng thời, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm sẽ giúp cho các chức sắc, chức việc, người tu hành thuộc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Bình Thủy ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, để trở thành một công dân tốt, một tín đồ chân chính, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận.

Huỳnh Lài