CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2022, Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và huyện Cờ Đỏ dự lễ khởi công nhà Đại đoàn kết tặng hộ DTTS nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cờ Đỏ nhân dịp Tết Quân Dân và mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022. Ảnh: Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ cung cấp

UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS. Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, UBND huyện tổ chức họp mặt, tặng quà 135 đại biểu (gia đình tiêu biểu, người có uy tín, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác là người dân tộc Khmer), mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng; thành lập đoàn, phối hợp thành phố thăm chúc Tết, tặng quà 2 chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn huyện; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 200 phần quà cho bà con dân tộc Khmer ở thị trấn Cờ Đỏ; tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 100 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức đưa các vị Sư sãi, Achar, Ban quản trị chùa, gia đình chính sách, người có uy tín dự họp mặt thành phố nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022...

Phòng Dân tộc huyện theo dõi, nắm bắt việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại các xã, thị trấn. Qua đó, đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 500 phần quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn, với tổng giá trị 350 triệu đồng. Trong năm, Phòng Dân tộc huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng 4 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho người có uy tín bị tai nạn, ốm đau... Trong năm, có 14 hộ DTTS nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết.

Nguồn: Báo Cần Thơ