NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trà An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 điểm chỉ đạo đại hội cấp phường của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy

Ngày 12/01/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trà An tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029, điểm chỉ đạo đại hội cấp phường của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Đến dự Đại hội có bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trong quận; đại diện lãnh đạo phường Trà An cùng 81 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự đại hội. Đây là điểm chỉ đạo đại hội cấp phường của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trà An triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động với những kết quả nổi bật như: tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 27 mô hình về xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh; phối hợp vận động Nhân dân và các mạnh thường quân thực hiện 22 công trình, phần việc như: nâng  cấp đường giao thông, làm cột cờ, gắn đèn chiếu sáng, xây dựng khu thể thao, tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng; Mặt trận phối hợp xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trị giá 561 triệu đồng; phối hợp các tổ chức thành viên vận động tặng 10.294 phần quà trị giá hơn 2,9 tỉ đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3.430 phần quà trị giá hơn 1 tỉ đồng cho học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn; đầu nhiệm kỳ phường có 6 hộ nghèo đến nay còn 1 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được Mặt trận phường cùng các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện…

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức manh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân…

Đại hội hiệp thương cử 31 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trà An khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử ông Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN quận Bình Thủy gồm 8 đại biểu chính thức.

Ủy ban MTTQVN phường Trà An khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trà An, nhiệm kỳ 2024-2029 cần tập tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ và Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng hai Cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; Thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực địa phương, để thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội, cho các đối tượng. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận để ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong việc vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Kiều Nương