THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân

Ngày 9-1-2024, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 13, tổng kết công tác Mặt trận năm 2023; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.  

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thực chất nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, bền vững; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công dân của các ngành chức năng và phải đi đến tận cùng nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ dù đã được phản ảnh.

Ðồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024 để nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi; chủ động chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng cùng với Đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; chủ động nắm bắt tình hình của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, các vấn đề phát sinh, bức xúc trong nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là tại các địa phương đang triển khai các dự án trọng điểm; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân...

Năm 2023, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và nhân rộng 390 mô hình điểm. Đặc biệt, phát động các tổ chức thành viên và MTTQVN các cấp đăng ký xây dựng 178 công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương với tổng kinh phí trên 101 tỉ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 32,5 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 610 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động 121.081 phần quà, 200 tấn gạo trị giá hơn 48 tỉ đồng giúp nhân dân vui xuân, đón Tết…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và công tác Mặt trận, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 được biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.

 Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc toàn diện trong công tác Mặt trận năm 2023 nhận Cờ thi đua của Ủy ban MTTQVN thành phố.

Nguồn: baocantho.com.vn