THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ và Phát động Phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Ngày 7/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố thực hiện ký kết Chương trình phối hợp và phát động Phong trào “Gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”.

Dự và chủ trì lễ ký kết có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Cần Thơ; đến tham dự lễ ký kết có bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; Trưởng các phòng nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

 

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại lễ ký kết

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đồng thời tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố; nhân buổi Lễ ký kết này, đại diện Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phát động Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” qua đó vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố phát huy truyền thống tương thân tương ái hưởng ứng phong trào.

 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ và Phát động Phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố mong muốn trong thời gian tới 2 đơn vị phối hợp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân; nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

Nhân buổi Lễ Ký kết này Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội thành phố đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 50.000.000 đồng.

 

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH  thành phố trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố

Thu Hiên