THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 – năm 2024

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đến thăm chúc mừng tại Ban Trị sự Phật giáo thành phố, một số điểm chùa trên địa bàn thành phố… thăm và chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng ni, Cư sĩ và Phật tử thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu  chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Phật giáo Thành phố.

Với gần hai ngàn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử đất nước. Song, thời kỳ nào Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người dân Việt Nam. Trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, với tinh thần “Hộ quốc, an dân”.

Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy phát biểu chúc mừng và ghi nhận,  biểu dương những đóng góp của Tăng, ni, phật tử, các tôn giáo thành phố đã tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo” đặc biệt phát động phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội...

Quang cảnh 02 đoàn thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản 2568

Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng ni, Cư sĩ và đồng bào Phật tử thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung tay góp sức cùng các tầng lớp nhân dân thành phố vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                   Thanh Nguyệt