CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 19 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 08 đến ngày 14/5/2023