CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 21 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 22 đến ngày 28/5/2023

Lịch công tác tuần 21 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 22 đến ngày 28/5/2023