CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 35 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 29/8 đến ngày 04/9/2022