CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 42 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 17 đến ngày 23/10/2022