CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 43 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 24 đến ngày 30/10/2022