CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 52 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023