CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 41 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 10 đến ngày 16/10/2022