CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ô Môn: Tập huấn công tác mặt trận cho cán bộ cơ sở năm 2022

Sáng ngày 18/7, tại Trung tâm Chính trị quận Ô Môn, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức khai giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022. Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến dự.

Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tại lớp tập huấn.

Theo đó, trong thời gian 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/7/2022, 90 học viên là cán bộ Mặt trận phường, Ban công tác Mặt trận khu vực sẽ được triển khai, quán triệt các cuộc vận động, phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; nhận diện, đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngoài ra, các học viên sẽ được truyền đạt một số vấn đề trọng tâm về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; hướng dẫn nhiệm vụ phối hợp vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận; Chương trình số 23-CTr/QU của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 27/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chính trị - xã hội thành phố; Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025…

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ cơ sở nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng hiệu quả vào thực tế công tác tại địa phương.

 

Na Ra