THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ô Môn: tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nghiệp công tác Mặt trận và kỹ năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị quận Ô Môn, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm Chính trị quận khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn quận, thời gian từ ngày 10-12/5/2023.

Đến dự lễ khai giảng lớp tập huấn, có ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành quận Ô Môn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 90 học viên là cán bộ Mặt trận phường và Ban công tác Mặt trận trên địa bàn quận.

Quang cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn năm 2023, cán bộ Mặt trận các cấp quận được nghiên cứu học tập các nội dung gồm: Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1929-2010), lịch sử Đảng bộ quận Ô Môn (giai đoạn 1975-2015). Một số vấn đề trọng tâm về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; nhận diện, đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chính trị - xã hội thành phố. Triển khai chủ trương, chính sách trọng tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023; phương pháp triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT… 

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo bài tại lớp tập huấn

Qua 3 ngày tập huấn, các học viên đã nghiên cứu, trao đổi kỹ các nội dung chuyên đề đã góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận khi vận dụng vào thực tế, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Na Ra