CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Phong Điền: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 27/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022… kết quả đã tổ chức tuyên truyền 498 cuộc, có 22.410 lượt người dự.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022. Đến nay toàn huyện đã vận động được 626 triệu đồng. 6 tháng đầu năm MTTQ trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, đã tổ chức 15 cuộc giám sát trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 8 cuộc phản biện, góp ý về dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

Tại Hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng triển khai kế hoạch Tổ chức hội thi các mô hình tiêu biểu của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 và thông báo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Trong thới gian tới Mặt trận các cấp trong huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án; những xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu trong năm 2022; quan tâm công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai kế hoạch cao điểm ngày “Vì người nghèo” đợt 2/2022 “Tết vì người nghèo” năm 2023; quan tâm xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; phấn đấu hoàn thành sớm các tiêu chí kế hoạch đề ra trong năm 2022.

 

Kim Thanh