CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Phong Điền: tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 20/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đến dự hội nghị có ông Trần Lê Bình - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phong Điền; Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo HĐND - UBND, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội huyện và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 thực hiện quy trình hiệp thương

Tại Hội nghị, đã hiệp thương cử ông Nguyễn Hùng Phước - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền, bà Nguyễn Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện chúc mừng ông Nguyễn Hùng Phước với cương vị mới đề nghị trong thời gian tới, tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Mặt trận, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phương Thanh