CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Chiều ngày 28/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023”.

Đến dự hội nghị có ông Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và ông Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể phường, Bí thư chi bộ - Trưởng khu vực, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn phường về dự hội nghị.

Ông Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt phát biểu tại hội nghị

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đã trở thành Ngày hội của các tầng lớp nhân dân sống trên địa bàn phường, qua 20 năm thực hiện Ngày hội ở địa phương đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng và bảo vệ Đất nước, Ngày hội đã khơi dậy mạnh mẽ thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thu hút Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các tổ chức thành viên phát động, phát huy mọi nguồn lực sáng tạo, đóng góp tích cực của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư giàu đẹp và phát triển. Công tác phối hợp với chính quyền đối với Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư trong 20 năm qua luôn được tổ chức thường xuyên, phát động đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở khu dân cư tổ chức vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận động Nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư. Trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” MTTQ đã phối hợp với UBND khen thưởng cho trên 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Trong 20 năm qua, được sự hướng dẫn kịp thời của MTTQ quận và các tầng lớp Nhân dân trong phường hỗ trợ sửa chữa và cất mới được trên 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng, hàng năm có 5/5 khu dân cư được công nhận đạt tiên tiến, 4.631/4.686 hộ  đạt trên 98% gia đình Văn hóa, có trên 2.000 gương người tốt việc tốt.

Nhân dịp này đã tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới Thuận cho 04 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2003 - 2023.

Ông Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2003 - 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ông Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời, đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong thời gian tới tiếp tục duy trì hàng năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

                                                                               Chao Văn Thành