THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Thốt Nốt: Phường Trung Nhứt tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2023

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt đã phối hợp Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp quận, phường, Bí thư chi bộ các khu vực, Ban công tác Mặt trận và hơn 60 đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường tham dự.

 

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2023

Tại hội nghị đã tiếp nhận 12 ý kiến của các đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia trên tất cả các lĩnh vực của địa phương cụ thể là các vấn đề về môi trường, giải quyết việc làm cho thanh niên mới ra trường, các điều lệ sinh hoạt của các Hội, các vấn đề sinh hoạt của tôn giáo…

 

Ông Hà Tấn Thanh, người dân khu vực Tràng Thọ A phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 Thông qua đối thoại, các ý kiến trình bày tại hội nghị được cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan tiếp thu, giải trình trực tiếp.

 

Ông Lê Trường Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khối vận,

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Trung Nhứt phát biểu

Trong thời gian tới Đảng ủy, chính quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại với nhân dân trên tất cả các lĩnh vực để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; qua đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành tại địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân./.

                    Huỳnh Như