THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2024.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ngày 24/5/2024 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố ban hành kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2024, hoạt động này nhằm phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chăm lo và cải thiện đời sống cho người nghèo; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, “xóa nhà tạm, dột nát”,  hỗ trợ phương tiện sinh kế ... giúp người nghèo nâng cao mức sống, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam -  Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên trong thành phố triển khai vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, CBCC, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố để chăm lo cho người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội của thành phố trong năm 2024, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, dốt nát” cho người nghèo trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ban vận động quỹ phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” (Thời gian từ 01/05/2024 đến hết ngày 30/12/2024); vận động cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp với mức đóng góp ủng hộ tương đương 01 ngày lương hoặc 01 ngày công lao động trở lên. 

1. Thời gian vận động

Thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Đợt 1 năm 2024: từ ngày 19/5/2024 đến ngày 30/7/2024.

2. Hình thức ủng hộ

- Ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Địa chỉ:  số 290 đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Chuyển vào tài khoản:

+ Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tài khoản số: 3761.0.9045303.91046, tại Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Số tài khoản: 1000007062424221. Tại Ngân ang Chính sách xã hội - Chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Kế hoạch Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2024

Thu Hiên